Examensarbete

Står du inför att påbörja ditt examensarbete? Vi är öppna för dina idéer inom något av våra tjänsteområden. Möjligen kan din tanke passa fint inom något av våra pågående uppdrag.

För intresseanmälan eller förslag på examensarbete, ansök till någon av följande:


Tjänsteområde Hydrogeologi:

Johanna Lithén- Göteborg

Anna Almerheim - Stockholm


Tjänsteområde Geologi och Bergteknik

Emma Zäll - Göteborg

Linda Lundgren - Stockholm


Tjänsteområde MKB, tillstånd miljöutredningar:

Krister Jansson - Göteborg

Karin Törnblom - Stockholm


Tjänsteområde projektledning och produktion:

Joakim Karlsson - Göteborg

Sofi Löfgren - Stockholm


Tjänsteområde Visualisering, GIS & CAD:

Sara Stahl - Stockholm
Niklas Häggendal - Göteborg