Göteborg

Stampgatan 15, 416 64 Göteborg
Tel: 031-774 75 00, Fax: 031-774 75 29

Jansson Krister

VD

Telefon 031-774 75 10
E-post krister.jansson@bergab.se

Karlsson Joakim

VVD

Telefon 031-774 75 19
E-post joakim.karlsson@bergab.se

Harris Sara

Gruppchef Geologi & bergteknik

Telefon 031-774 75 17
E-post sara.harris@bergab.se

Nilsson Annika

Gruppchef Hydrogeologi Gbg

Telefon 031-774 75 12
E-post annika.nilsson@bergab.se

Svensson Helen

Gruppchef Tillståndsprövning & MKB

Telefon 031-774 75 41
E-post helen.svensson@bergab.se

Stockholm

Vretenvägen 12, 171 54 Solna

Tel: 08-564 855 00

Almerheim Anna

Gruppchef Hydrogeologi Sthlm

Telefon 08-564 855 24
E-post anna.almerheim@bergab.se

Stahl Sara

Gruppchef Visualisering

Telefon 08-585 362 47
E-post sara.stahl@bergab.se

Törnblom Karin

Gruppchef Tillståndsprövning och MKB

Telefon 08-564 855 11
E-post karin.tornblom@bergab.se

Lundgren Linda

Gruppchef Geologi & bergteknik

Telefon 08-564 855 01
E-post linda.lundgren@bergab.se

Projektledning

Medarbetare placerade på beställarnas projektkontor runt om i Sverige

Karlsson Joakim

Gruppchef Bygg och Projektledning Gbg

Telefon 031-774 75 19
E-post joakim.karlsson@bergab.se

Lundgren Linda

TF Gruppchef Bygg och Projektledning Sthlm

Telefon 08-564 855 01
E-post linda.lundgren@bergab.se