Göteborg

Stampgatan 15, 416 64 Göteborg

Tel: 031-774 75 00

Jansson Krister

VD

Telefon 031-774 75 10
E-post krister.jansson@bergab.se

Karlsson Joakim

VVD Gruppchef Bygg- Projektledning tf Gruppchef Geologi & Bergteknik

Telefon 031-774 75 19
E-post joakim.karlsson@bergab.se

Zäll Emma

Gruppchef Geologi & Bergteknik Gbg (föräldraledig)

Telefon 0706 - 97 00 44
E-post emma.zall@bergab.se

Lithén Johanna

Gruppchef Hydrogeologi Gbg

Telefon 031-774 75 03
E-post johanna.lithen@bergab.se

Häggendal Niklas

Gruppchef Visualisering Gbg

Telefon 0722 - 11 51 72
E-post niklas.haggendal@bergab.se

Ahlmås Jenny

Gruppchef Tillståndsprövning & MKB Gbg

Telefon 0729 - 76 62 27
E-post jenny.ahlmas@bergab.se

Stockholm

Vretenvägen 12, 171 54 Solna

Tel: 08-564 855 00

Almerheim Anna

Gruppchef Hydrogeologi Sthlm

Telefon 08-564 855 24
E-post anna.almerheim@bergab.se

Stahl Sara

Gruppchef Visualisering Sthlm

Telefon 08-585 362 47
E-post sara.stahl@bergab.se

Törnblom Karin

Gruppchef Tillståndsprövning och MKB Sthlm

Telefon 08-564 855 11
E-post karin.tornblom@bergab.se

Lundgren Linda

Gruppchef Geologi & bergteknik Sthlm

Telefon 08-564 855 01
E-post linda.lundgren@bergab.se

Projektledning

Medarbetare placerade på beställarnas projektkontor runt om i Sverige

Karlsson Joakim

Gruppchef Bygg & Projektledning Gbg

Telefon 031-774 75 19
E-post joakim.karlsson@bergab.se

Löfgren Sofi

Gruppchef Bygg & Projektledning Sthlm

Telefon 0702 - 03 01 09
E-post sofi.lofgren@bergab.se