Kvalitetssäkring

Bergabs kvalitetsledningssystem är utformat enligt ISO standard

Vårt kvalitetsledningssystem har formellt varit i bruk sedan 1993. Sedan starten 1972 har dock Bergab alltid arbetat med god kvalitet som målsättning. Vid större projekt upprättas projektanpassade kvalitetsplaner.


Vi på Bergab arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem och det är väl integrerat i verksamheten. Det innebär bl.a. att vi lägger stor vikt vid interngranskning, så att våra leveranser alltid håller en hög kvalitet. Vi kan, liksom alla andra människor, göra fel men är inte rädda för att redovisa detta för våra beställare, eftersom det på sikt gör oss bättre.

 
I Bergabs kvalitetspolicy ingår vidare att i våra uppdrag uppfylla legala krav, normer och bestämmelser, dvs. utföra våra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt.