Miljöarbete

Bergab har ett miljöledningssystem som utformats i enlighet med ISO standard

Bergab värnar om och verkar för en hållbar ekologisk utveckling av samhället genom att ta hänsyn till och hantera miljöfrågor i det dagliga arbetet.

 
Bergabs största miljöpåverkan är kopplad till de tekniska råd som förmedlas till våra kunder. Genom våra goda kunskaper om hur olika tekniska lösningar påverkar miljön kan den negativa miljöpåverkan minskas.

Internt arbetar Bergab med att främja de positiva miljöaspekterna vid inköp och avfallshantering i det dagliga fält- och kontorsarbetet. Resor klimatkompenseras årligen.