Miljöarbete

Bergab har ett miljöledningssystem som utformats i enlighet med ISO standard

Vi värnar om och verkar för en hållbar ekologisk utveckling av samhället genom att fortlöpande involvera miljöfrågor i det dagliga arbetet.

 
Bergabs största miljöpåverkan är kopplad till de tekniska råd som förmedlas till våra kunder i uppdrag. Genom att ha goda kunskaper om hur olika tekniska lösningar påverkar miljön kan den negativa miljöpåverkan minskas.

Internt arbetar Bergab för att reducera negativa miljökonsekvenser från det dagliga fält- och kontorsarbetet, bland annat genom att innefatta miljöaspekter vid resor, inköp och avfallshantering.