Västlänken

Miljöprövning vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet för Västlänken och Olskroken

Västlänken är en ca 8 km lång dubbelspårig tunnel för pendel- och regionståg som planeras under centrala Göteborg. Västlänkens sträckning löper genom centrala Göteborg och omfattar tre stationer mellan Olskroken och Almedal. Västlänken och Olskroken Planskildhet omfattar byggnation av både broar, bergtunnlar och betongtunnlar. Detta kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken och prövning sker i Mark- och miljödomstolen. Även miljöfarlig verksamhet kommer frivilligt prövas för projektet.


Bergab är underkonsulter i Miljöprövningsuppdraget, där vi ansvarar för alla delar i miljöprövningen som berör grundvatten. Arbetet omfattar upprättande av handlingar för ansökan samt skadeförebyggande åtgärder.

 

Tidigare har Bergab arbetat med tre stora uppdrag inom Västlänken, både på berg- och hydrosidan. Uppdragen omfattade bland annat att ta fram bergtekniska och hydrogeologiska krav och förutsättningar för att kunna projektera och genomföra Västlänken samt var delaktiga i arbetet med att ta fram järnvägsplan och systemhandling.

 

Mer om projekt Västlänken finns att läsa på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/vastlanken