Berganläggningar

Bergrum byggs för många ändamål, exempelvis för lagring eller för att rymma olika verksamheter

Bergab har sedan 1970-talet arbetat med utredningar, projektering, byggande och underhåll av berganläggningar. I vissa fall har vapenskyddet varit ett primärt krav, som t ex för militära anläggningar och telestationer, medan kravet i andra fall har varit att minimera risken för spridning av lagrad produkt till omgivningarna, som vid t ex gas- och oljelagring. Det är viktigt att designa en kostnadsoptimerad anläggning med hänsyn till ställda funktionskrav och de rådande geologiska och hydrogeologiska förhållandena.

 

Bergab kan erbjuda såväl ingenjörsgeologisk/bergteknisk som hydrogeologisk specialistkompetens när det gäller alla typer av frågeställningar kring byggandet av berganläggningar.