Söderströmstunneln

Sänktunneln under Söderström är Citybanans mest uppmärksammade byggen

Bergabs uppdrag har varit som arbetsledning åt konsortiet Joint Venture Söderströmstunneln (JVS)  på Riddarholmen vid sprängningsarbeten i samband med anslutningen mot sänktunneln. Sprängningsarbetena har utförts i en mycket svår arbetsmiljö då utrymmet och tillgängligheten till arbetsplatsen varit mycket begränsade. Kringliggande byggnader och anläggningar är också mycket känsliga för vibrationer och annan påverkan från sprängningarna.

Uppdraget har bl a inneburit:

  • Upphandling av underentreprenör
  • Komplicerade sprängningar i direkt anslutning till Riddarfjärden ner till 26 meter under vattenytan
  • Många olika moment på en mycket begränsad yta
  • Sprängningar med låga vibrationskrav på K-märkta byggnader