Uppdrag

Garnsvikens begravningsplats
Garnsviken

Undersökning och åtgärdsförslag vid höga grundvattennivåer på Garnsvikens begravningsplats

Kalkstensbrott Skövde 2
Kalkstenstäkt i Skövde

Hydrogeologi för planerad utökad kalkstenstäkt.

Holmtjärn
Miljöteknisk utredning

Miljöteknisk utredning av före detta Holmtjärngruvan

Tunnelbana, fotograf Melker Larsson
Nya tunnelbanan

20 km spår och elva nya stationer i Stockholm

Strängnästunneln 4
Strängnästunneln

Ny tågtunnel i Strängnäs

Tillståndsgraf
Tillståndsprocessen

”Det går att förbättra plan- och tillståndsprocessen för infrastrukturprojekt!”

Bunge 2
Bergtäkt på Gotland

Skyddsåtgärder, grundvattenkontroll och geofysik för planerad bergtäkt på Gotland

Besiktning Agnesberg
Besiktning Agnesberg

Renovering av bergskärningen längs väg 45 förbi Agnesberg

Björka
Björka Mineral AB

Ansökan om förnyat miljötillstånd för utökad täktverksamhet inom och under nuvarande brytningsnivå.

Citybanan
Citybanan

En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm

Enebyberg
Enebyberg

Hydrogeologisk utredning och miljöprövning

Grödby1
Grödby Inert-deponi

Hydrogeologisk studie för planerad inert-deponi

Hamnbanan 1
Hamnbanan Göteborg

Bergab ansvarar för bergteknik i delar av projekt Hamnbanans järnvägsplan och systemhandling

Hamnpåfart
Hamnpåfart Värtan

Ny trafiklösning i Värtahamnen

Mölnlycke-Bollebygd
Höghastighetsjärnväg

Järnvägsplan och Systemhandling för höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås med station under Landvetter flygplats

Kallebäck 1
Klättrande inspektion

Ett bergras orsakade urspårning i Kallebäck, Mölndal

Malmberget
Malmberget

Hydrogeologisk utredning för gruvverksamheten i Malmberget, Gällivare.

Olivehult1
Olivehult

Hydrogeologisk bedömning av sand- och grustäkten i Olivehult.

Väg 73
Riskanalys väg 73

Riskbedömning för yt- och grundvattenförekomster längs med riksväg 73.

Rävlidmyran GMS-3Dmodell
Rävlidmyran

Konceptuell och numerisk modell över yt- och grundvattensituationen för Rävlidmyrgruvan

Skydd av vattentäkt
Skydd av vattentäkter

Förstudier av skyddsåtgärder för vattentäkt i anslutning till väg i Nynäshamns, Gotlands och Södertäljes kommun

Slussen
Slussen

Från trafikplats till mötesplats

Solnatunnlarna
Solnatunnlarna

Projektering- och byggledning samt skadeutredningar vid Solnatunnlarna

Syrhåla
Syrhåla bergrum

Fyra bergrumsanläggningar för beredskapslagring av råolja.

Söderströmstunneln4
Söderströmstunneln

Sänktunneln under Söderström är Citybanans mest uppmärksammade byggen

Uddengruvan exjobb 2
Uddengruvan

Ett prisbelönt exjobb av Marlene Löfberg

underhållsbesiktningar 4
Underhållsbesiktningar

Bergskärningar och tunnlar längsmed järnvägar

SFR utbyggnad i Forsmark_2
Utbyggnad av SFR

Anläggningen behöver byggas ut för att möta framtida utrymmeskrav

Varbergstunnlen sträckning
Varbergstunneln

Bergab är en del av Trafikverkets projektledning

Vattenförsörjning
Vattenförsörjning

Vattenförsörjningsprojekt på Gotland

Ulricehamn väg 40 Visttunneln
Visttunneln

Bergab hade både bergbyggledare och geolog på plats, när väg 40 byggdes ut

Värmeverk Fortum
Värmeverk i Värtan

Fortum har byggt ett bio-eldat kraftvärmeverk i Värtahamnen, Stockholm

Västlänken 2015
Västlänken

Miljöprövning vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet för Västlänken och Olskroken