Gruvor & täkter

Sverige är den största producenten av flera basmetaller inom Europa och gruvindustrin står för en mycket stor del av landets export

Utbyggnaden av landets infrastruktur och stålindustrin kräver också uttag av naturresurser såsom kalksten, ballast, grus etc. Marknaden för utvinningsindustrin har varit mycket stark de senaste åren. Bergabs uppdrag omfattar bland annat geologiskt stöd vid prospektering och drift samt hydrogeologiska utredningar rörande vatten- och avfallshantering (vattenbalansstudier, vattenkvalitet/rening, modellering mm). Vi sköter också tillståndsärenden och ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).


Bergab har lång erfarenhet av arbete med gruvor och täkter. Genom vår erfarenhet och kunskap om alla moment inom utvinning av dessa naturresurser kan vi erbjuda våra kunder hjälp i alla skeden. Vi vet vilka krav som ställs och kan därmed anpassa utredningarna efter rätt ambitionsnivå och frågeställningar.