Visttunneln

Bergab hade både bergbyggledare och geolog på plats, när väg 40 byggdes ut

En sträcka längs med väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping saknade tidigare mötesseparering. För att göra vägen säkrare har den nu byggts ut med 17 km motorväg i ny sträckning,


I projektet ingick bland annat byggande av bergtunnel mellan Hede och Vist. Tunneln består av två separata tunnelrör och är cirka 400 meter lång. Bergab hade både bergbyggledare och geolog på plats ingående i Trafikverkets beställarorganisation. Den nya vägsträckningen öppnades på hösten 2015.