Underhållsbesiktningar

Bergskärningar och tunnlar längsmed järnvägar

Bergab arbetar åt Trafikverket med underhållsbesiktningar och tillståndsbedömningar av bergskärningar och tunnlar längsmed järnvägen. Besiktningarna utförs både som ny– och ombesiktning på ett stort antal bandelar i Väst– och Mellansverige. Besiktningarna görs enligt Trafikverkets/Banverkets besiktningssystem. Det görs även en bedömning av eventuellt åtgärdsbehov av bergförstärkning.

Vi har besiktigat ett flertal sträckor de senaste åren, några exempel är:
• Göteborg – Borås, Göteborg – Uddevalla (bergskärningar och tunnlar)
• Linköping – Hultsfred, Linköping – Västervik
• Alingsås – Laxå
• Borlänge – Ludvika, Borlänge – Avesta, Borlänge – Mora
• Tobo-Gävle
• Kolbäck-Köping
• Rotebro-Märsta
• Delar av Grödingebanan och pendeltågsbanorna i Stockholm
• Norrköping-Halmstad