Uddengruvan

Ett prisbelönt exjobb av Marlene Löfberg

 

Marlene Löfberg har genomfört ett examensarbete med titeln:
"Geokemisk undersökning vid Uddengruvan - En nedlagd gruva i Västerbotten"

 

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Boliden Mineral AB och med handledning av Bergab och Stockholms Universitet. Syftet med arbetet har varit att undersöka aktuella hydrogeologiska och geokemiska förutsättningar i området och bedöma vilka åtgärder som krävs för att hantera nuvarande höga metallhalter och lågt pH i utgående vatten. Examensarbetet erhöll ett pris för bästa examensarbete 2013 vid SveMins miljökonferens i Kiruna i början av oktober och Marlene tilldelades en prissumma från Janne Kempes stipendium.

Marlenes presentation kan du titta närmare på här.

 

Motiveringen till priset löd:

Vinnande examensarbete är enligt juryns bedömning mycket omfattande och gediget. Arbetet tar ett brett grepp om det aktuella områdets hydrologi och geokemi utan att förlora vare sig struktur eller detaljer. Författaren håller tvärtom en tydlig tråd genom hela arbetet och gör såväl teoretisk bakgrund som resultat och efterföljande analys lättillgängliga för läsaren. I tillägg till den vetenskapliga grund arbetet vilar på har författaren därmed mycket väl lyckats utforma och presentera arbetet på ett tydligt och kommunikativt vis. Författaren har dessutom utformat och i allt väsentligt själv genomfört alla delar i processen från provtagningsplanering och analys av prover till tolkning och presentation av resultat.

Arbetet håller en hög språklig kvalitet och utformningen är väl anpassad till uppsatsens innehåll. Arbetet är rikt illustrerat med tydliga figurer vilket i sig starkt bidrar till att skapa god förståelse hos läsaren. Kort och gott: Arbete är gediget, omsorgsfullt och skapar möjligheter för ökad förståelse för dagbrottskemi och metalläckage från gruvavfall tack vare dess pedagogik och lättillgänglighet.