Rävlidmyran

Konceptuell och numerisk modell över yt- och grundvattensituationen för Rävlidmyrgruvan i Västerbotten

Bergab har på uppdrag av Boliden Mineral AB upprättat en konceptuell hydrogeologisk modell som på ett sammanfattande och visuellt sätt beskriver yt- och grundvattensituationen för den nedlagda gruvan Rävlidmyran. Med den konceptuella modellen som grund har numerisk 3D-modell upprättats (se bild).


Modellernas syfte är att fungera som ett stöd och underlag för att vidta ytterligare efterbehandlingsåtgärder av gruvområdet. Den numeriska modellen har upprättats i programmet GMS (Groundwater Modeling System) som baseras på koden MODFLOW.