Klättrande inspektion

Ett bergras orsakade urspårning i Kallebäck, Mölndal

Uppdraget tillkom efter ett större ras som skett under eftermiddagen, lördagen den 8 september 2014. Ett eller flera block hade rasat ut på spåret och orsakat skador på bland annat flera sliprar. Dessutom körde ett förbipasserande tåg på blocket/blocken och spårade ur. De skador som raset och det urspårade tåget orsakade gjorde att all trafik på kust till kust-banan stod stilla och trafiken kunde inte återupptas innan skadorna var reparerade och berget var inspekterat.

 

Inspektionen av berget utfördes av Kristian Nilsson på Bergab och kunde endast utföras med hjälp av repteknik då släntkrönet låg cirka 65 meter över järnvägsområdet och terrängen var helt otillgänglig för annan åtkomst. 

 

Mängden nedrasat berg uppgick till drygt 2 m3 med en totalvikt på knappt 6 ton. Inspektionen ledde till flertalet bergtekniska åtgärder och trafiken kunde återupptas efter cirka en vecka efter raset.