Tillståndsprocessen

Bergab har varit med i ett spännande SBUF-projekt och tagit fram förslag på effektivisering av plan- och tillståndsprocesserna som infrastrukturprojekt behöver hantera innan byggnationen kan starta.


Vi har intervjuat och hämtat in erfarenheter från infrastrukturprojekten Citybanan, Förbifart Stockholm, tunnelbanas utbyggnad i Stockholm, Varbergstunneln samt Västlänken i Göteborg för att undersöka hur deras planerings- och tillståndsprocesser har fungerat. Även Länsstyrelsen i Stockholms län samt Varbergs kommun och Göteborg Stad har bidragit med sina erfarenheter. Alla intervjuade personer har haft många kloka synpunkter och det har varit intressanta och kluriga diskussioner!

Inför varje intervju har en processkarta tagits fram som redovisar hur lång tid de olika processerna har tagit eller planeras ta för varje projekt, baserat på när den första processen startat och när den sista processen har vunnit laga kraft eller planeras vara klar. Detta har för de fem infrastrukturprojekten varierat mellan 4 till 30 år. I det senare fallet har det varit en del omtag…

Utifrån erfarenhetsåterföringen och diskussioner har 23 konkreta förslag till förändringar tagits fram. Vissa kan genomföras relativt enkelt inom dagens regelverk, medan andra förslag kräver en förändrad lagstiftning.

Fem förändringsförslag jobbades det vidare med i en workshop med nyckelpersoner inom myndigheter och infrastrukturbranschen. Dessa förslag var:

  • Ta med tillståndsprocessen om markåtkomst tidigt i organisationsuppbyggnaden av projektet
  • Skapa projektorganisationer även inom myndigheter och kommuner för en effektivare samverkan
  • Ta bort kravet på att länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägs-/och vägplan
  • Natura 2000 behöver lösas processövergripande
  • Slå ihop järnvägs-/vägplan och detaljplan till ett planinstrument

Nu behöver vi hjälpas åt att få till en förutsägbar, kalkylerbar och effektiv planerings- och tillståndsprocess för infrastrukturanläggandet i Sverige!

På nedanstående länkar kan du läsa slutrapporten från detta spännande projekt


Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_inkl bilagor
Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_endast sammanfattning
Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_exl bilagor

Bilaga 1_Processkarta före 1 januari 2013
Bilaga 2_Processkarta efter 1 januari 2013
Bilaga 3_Processkarta projekt Varbergstunneln
Bilaga 4_Processkarta projekt Citybanan
Bilaga 5_Processkarta projekt Förbifart Stockholm
Bilaga 6_Processkarta projekt Västlänken
Bilaga 7_Processkarta projekt Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby
Bilaga 8_Intervjuade personer
Bilaga 9_Redovisning intervjer
Bilaga 10_Deltagarförteckning
Bilaga 11_Matris med förändringsförslag
Bilaga 12_Matris med justerade förändringsförslag efter workshop
Bilaga 13_Tabell viktigaste förändringsförslagen
Bilaga 14_Kompetterande synpunkter efter workshop