Höghastighetsjärnväg

Järnvägsplan och Systemhandling för höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås med station under Landvetter flygplats

Bergab har som underkonsult till Sweco fått i uppdrag att ta fram delar som omfattar geologi/bergteknik/hydrogeologi i berg till Järnvägsplan och Systemhandling för delsträckan Mölnlycke-Bollebygd mellan Göteborg och Borås. Sträckan är cirka 350 km lång 
och omfattar ca 8 tunnlar med varierande längder från cirka 100 m upp till 3 km. En av tunnlarna ska passera under Landvetter flyg-plats där en station ska anläggas i berget för snabba och enkla förbindelser mellan två av Västsveriges största städer och resten av världen!


Sträckan ingår som en del av höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg. I vårt uppdrag har bland annat undersökningar i form av ytkartering, kärnborrning och geofysik med tillhörande lab-ananyser utförts samt framtagande av markundersökningsrapport, ingenjörsgeologisk prognos och teknisk PM - Bergteknik.