Hamnbanan Göteborg

Bergab har ansvarat för bergteknik i projekt Hamnbanans järnvägsplan och systemhandling, etappen Eriksberg - Pölsebo

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Den nästan 10 kilometer långa banan är enkelspårig och har idag för låg standard för att klara av framtidens trafikbehov.


Projektet har inneburit att en järnvägsplan och systemhandling har upprättats för nytt dubbelspår i tunnel på etappen Eriksbergsmotet - Pölsebobangården. Delsträckan är ungefär 2,1 km lång och omfattar bland annat två korta bergtunnlar och en betongtunnel. Den aktuella sträckan ansluter mot befintligt enkelspår i norr vid Eriksbergsmotet och i söder efter Pölsebobangården, strax väster om Älvsborgsbron.


Arbetet för Bergab har bland annat inneburit bergkarteringar, kärnborrning, geofysiska undersökningar och framtagande av handlingar.