Examensarbete

Står du inför att påbörja ditt examensarbete? Vi är öppna för dina idéer inom något av våra tjänsteområden. Möjligen kan din tanke passa fint inom något av våra pågående uppdrag.

För intresseanmälan eller förslag på examensarbete, ansök till någon av följande:


Tjänsteområde Hydrogeologi:

Annika Nilsson - Göteborg

Karl Persson - Stockholm


Tjänsteområde Geologi och Bergteknik

Sara Jonsson - Göteborg

Linda Lundgren - Stockholm


Tjänsteområde MKB, tillstånd miljöutredningar:

Helen Svensson - Göteborg

Karin Törnblom - Stockholm


Tjänsteområde projektledning och produktion:

Joakim Karlsson


Tjänsteområde Visualisering, GIS & CAD:

Sara Stahl