Digitalisering och visualisering

Visualisering och geografiska data

Vårt samhälle blir allt mer digitalt och den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Detta ställer höga krav på att kompetens inom digitalisering. Majoriteteten av data är idag lägesbunden, geografiska data, och används som underlag för analys och beslut i uppdrag.

Bergab har spetskompetens är inom CAD och GIS. Vi hjälper våra kunder med bearbetning och analyser av geografiska, ritningar och kartor, databashantering, volymberäkningar av massor, 3D-modellering och samordning inom GIS och CAD.

  • Ritningar och kartor
  • Bearbetning och analyser av geografiska data
  • 3D-modellering
  • Volymberäkningar