Citybanan

En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm

År 2017 började pendeltågstrafiken genom Stockholm att rulla i Citybanan. Citybanan är en tvåspårig pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Den 6 km långa tunneln sträcker sig från Tomteboda till station Stockholm Södra. Citybanan omfattar även en service-tunnel parallellt med järnvägstunneln och sju tillfarts- och arbetstunnlar. Vid T-centralen och Odenplan har nya stationer byggts och projektet har lett till att spårkapaciteten genom Stockholm har fördubblats.


Bergab har sedan projektets planeringsskede varit involverade som tekniskt sakkunniga inom geologi och hydrogeologi. Projektet har omfattat ett flertal tekniskt komplicerade anläggningsarbeten, så som djupa schakt och passager av befintliga tunnlar. Att Citybanan 
går under befintlig bebyggelse i centrala Stockholm har dessutom ställt mycket höga krav i miljöprövningarna för verksamheten. Grundvattenproblematiken pekades tidigt ut som en av de viktigaste miljöfrågorna, på grund av de stora värden som riskeras skadas vid en grundvattennivåsänkning. Bergab har haft i uppdrag att utföra utredningar, undersökningar och mätningar för att bevaka och analysera grundvattenpåverkan i Citybanans omgivning samt tillse att villkoren i miljödomarna uppfylls.


Citybanan har nu gått över till driftskede och Bergab fortsätter att arbeta med att villkoren för miljödomarna efterföljs. Bergabs uppdrag omfattar bland annat uppföljning av grundvattennivåer inom influensområdet, styrning av skyddsinfiltration och inläckagemätningar i hela tunneln.