Byggledning

Under byggskedet ställs höga krav på en kompetent och beslutstagande byggledningsorganisation för att säkerställa att entreprenaden utförs med rätt kvalitet och kostnad.

Bergab har under snart 20 år arbetat med byggledning och geologisk kartering i flertalet av de stora nybyggnationer som utförts åt Ban-, Väg- och Trafikverket. Våra byggledare och geologer har bland annat arbetat i projekten Södra Länken, Norra Länken, Citybanan, Botniabanan, Ådalsbanan, Bana Väg i Väst med flera.

Geologerna har i uppdrag att utföra geologisk kartering, klassificering av bergmassan och baserat på detta ta beslut om vilken typ av bergförstärkning som krävs. Byggledarnas uppgift är att se till att entreprenaden utförs till rätt kvalitet, kostnad och tid enligt upprättade bygghandlingar och beställarkrav. I deras arbete ingår så vitt skilda arbetsuppgifter som att ena dagen utföra skrotningssyner i tunneln till att nästa dag tolka kontrakt och skrivningar från entreprenören.