Björka Mineral AB

Ansökan om förnyat miljötillstånd för utökad täktverksamhet inom och under nuvarande brytningsnivå.

Björka täkt ägs av Björka Mineral AB och ligger i Glanshammar, Örebro kommun. I täkten bryts dolomitmarmor, även kallad urbergskalksten. Dolomitmarmor finns på flera ställen in Sverige, men endast på två ställen i större omfattning med den vithet som återfinns i Björka; Glanshammar (Björka) och Sala. I Björka har täktverksamhet pågått sedan 1902. Initialt skedde uttaget genom dagbrott men övergick år 1967 till underjordsbrytning.


Tillståndet för täktverksamheten löper ut 2024 och Björka Mineral ansöker nu om förlängt täkttillstånd och därtill hörande vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB, har fått uppdraget att hålla i tillståndsprocessen och samrådet samt upprättandet av PM Hydrogeologi. Ansökan lämnades in i juli 2022.