Björka Mineral AB

Ansökan om förnyat miljötillstånd för utökad täktverksamhet inom och under nuvarande brytningsnivå.

Björka täkt ägs av Björka Mineral AB och ligger i Glanshammar, Örebro kommun. I täkten bryts dolomitmarmor, även kallad urbergskalksten. Dolomitmarmor finns på flera ställen in Sverige, men endast på två ställen i större omfattning med den vithet som återfinns i Björka; Glanshammar (Björka) och Sala. I Björka har täktverksamhet pågått sedan 1902. Initialt skedde uttaget genom dagbrott men övergick år 1967 till underjordsbrytning. Tillståndet för täktverksamheten löper ut 2024 och därmed samråder nu Björka Mineral om förlängt täkttillstånd och därtill hörande vattenverksamhet. Samrådets syfte är informera och föra dialog med myndigheter, organisationer, allmänheten och berörda fastighetsägare för att inhämta synpunkter inför upprättandet av tillståndhandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan om tillståndet sker hos mark- och miljödomstolen. Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB, har fått uppdraget att hålla i tillståndsprocessen och samrådet. 

 

Nedan finns samrådsunderlaget för samrådet att ladda hem. Önskar ni beställa en papperskopia av samrådsunderlag eller har frågor om samrådet eller den ansökta verksamheten vänligen kontakta Helen Svensson på Bergab, 031 774 75 41 eller helen.svensson@bergab.se

 

Skriftliga synpunkter på planerad fortsatt verksamhet tas tacksamt emot till e-postadress samrad@bergab.se eller postadress Stampgatan 15, 416 64 Göteborg.

 

Synpunkter kan lämnas till och med den 19 juni 2022.

OBS: Google Chrome stoppar ibland nerladdningen av filen. Testa i så fall gärna att öppna denna sida i någon annan webläsare, exempelvis Microsoft Edge alternativt högerklicka på filen nedan och välj "spara länk som.."


Samrådsunderlag Björka Mineral
Samrådsunderlag_Björka Mineral AB_2022-05-31