Besiktning Agnesberg

Renovering av bergskärningen längs väg 45 förbi Agnesberg

1980 inledde Bergab arbetet med att ta fram åtgärder för att säkra bergskärningen längs väg 45 förbi Agnesberg. Sedan dess har ett flertal utredningar gjorts utan att några åtgärder utförts. 2010 fick Bergab på nytt förtroendet att genomföra en stabilitetsutredning och ta fram åtgärdsförslag samt en kalkyl för genomförande. Bergskärningen är upp till 80 m hög och ca 200 m lång. Besiktningar utfördes dels från lift men även under klättring. Besiktningarna mynnade i att det föreligger stabilitetsproblem längs stora delar av skärningen. Som ett följduppdrag av detta gjorde Bergab sedan en bygghandlingsprojektering under 2011 som också omfattade delarna norr om Angeredsbron.

Under säkringsarbetet har Bergab även utfört byggledning och bergtekniskt stöd till projekledningen för att säkerställa att rätt åtgärder utförs på rätt sätt.