Studenter - bokstavligen på väg

Under sommaren har Bergab förstärkts med 16 blivande geologer och civilingenjörer från hela landet, för att inventera och grovklassa bergsskärningar.

Bergab har fått i uppdrag att hjälpa Trafikverket med inventering och grovklassning längst vägarna i Sverige. Trafikverket är väghållare för nästan 100 000 km väg och längs dessa vägsträckor finns ett flertal bergsskärningar vilka behöver inventeras och klassas för att vidmakthålla säkerheten på våra vägar. Uppdraget gav Bergab möjligheten och idén att samarbeta med studenter som då skulle få komma ut och praktisera sina kunskaper i skarpt läge och samtidigt tjäna pengar under sommaruppehållet. Sagt och gjort, med detta tillskott ökade våra konsultresurser med hela 20% vilket ju är rätt fantastiskt. Innan uppdraget påbörjades har studenterna utbildats i bl a arbetsmetodik för att utföra uppdraget samt gått den obligatoriska kursen Säkerhet på väg.


Utrustade med kunskap, arbetskläder och bilar ger sig studenterna ut på våra vägar och arbetar i sommar.
Ser ni dom längs vägarna så sänkt farten och hjälp dem få en säker arbetsmiljö.