Göteborg

Stampgatan 15, 416 64 Göteborg
Tel: 031-774 75 00, Fax: 031-774 75 29

Jansson Krister

VD

Telefon 031-774 75 10
E-post krister.jansson@bergab.se

Wallroth Thomas

VVD

Telefon 031-774 75 09
E-post thomas.wallroth@bergab.se

Jonsson Sara

Gruppchef Geologi & bergteknik Gbg

Telefon 031-774 75 17
E-post sara.jonsson@bergab.se

Nilsson Annika

Gruppchef Hydrogeologi Gbg

Telefon 031-774 75 12
E-post annika.nilsson@bergab.se

Stockholm

Vretenvägen 12, 171 54 Solna

Tel: 08-564 855 00

Almerheim Anna

Gruppchef Hydrogeologi Sthlm

Telefon 08-564 855 24
E-post anna.almerheim@bergab.se

Engström Anna

Gruppchef Geologi & bergteknik Sthlm

Telefon 08-564 855 13
E-post anna.engstrom@bergab.se

Vestin Therése

Gruppchef Tillståndsprövning & MKB

Telefon 08-564 855 26
E-post therese.vestin@bergab.se

Projektledning

Medarbetare placerade på beställarnas projektkontor runt om i Sverige

Karlsson Joakim

Gruppchef Bygg- Projektledning

Telefon 031-774 75 19
E-post joakim.karlsson@bergab.se