Nya tunnelbanan

19 km nya spår och nio nya station. Stockholm tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad. Det är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid och en viktig pusselbit för hela Stockholmsregionens utveckling.

Utbyggnaden ska starta 2016 på sträckorna Akalla - Barkarby station och Odenplan - Arenastaden. Utbyggnaden av blå linje till Nacka centrum och söderut ska starta 2018. Trafiken ska börja rulla 2020 till Hagastaden, 2021 till Barkarby station, 2022 till Arenastaden och 2025 till Nacka centrum.

 

Bergab arbetar som beställarstöd avseende hydrogeologi samt planläggnings- och miljöfrågor inom samtliga tre utbyggnadsgrenar. Vårt uppdrag ska säkerställa underlaget för den kommande miljöprövningen enligt Miljöbalken om bortledning av grundvatten. Inom Tillståndsprövning och MKB-gruppen ansvarar vi bl.a. för kontakter mot tillsynsmyndigheter, samråd samt upplägg och avgränsning av tillståndsansökningar.