Utbyggnad av SFR

SKB driver idag ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Anläggningen behöver byggas ut för att möta framtida utrymmeskrav vid rivning av kärnkraftverk.

SFR är beläget i berg under havet utanför Stora Asphällan. Bergab har på uppdrag av SKB tagit fram underlagsutredningar för en tillståndsansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen rörande utbyggnaden. Bland annat har en hydrogeologisk utredning, teknisk beskrivning och beskrivning av alternativa utformningar tagits fram.

 

Bergab har bidragit med stöd i frågor rörande tillståndsprocessen samt fungerat som samordnare mellan ansökan och projekteringen. Vi har funnits med som teknikstöd inom projekteringen och tagit fram förslag till upplägg av systemhandling och gjort underlagsutredningar för projekteringen inom både geologi och hydrogeologi. I uppdraget har det även ingått en hydrogeologisk studie av inläckage till befintligt SFR och ett förslag till förbättring av flödesmätningar.