Solnatunnlarna

Byggledning vid Solnatunnlarna

Solnatunnlarna är 4 st järnvägstunnlar i vilka all norrgående järnvägstrafik från Stockholm passerar. Trafiken är mycket intensiv och varierar; allt från gods till pendeltåg och Arlanda Express samt inpassering till Hagalunds bangård. Det är en extremt trafikintensiv miljö att arbeta i som ställer mycket höga krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Tre av tunnlarna är byggda vid sekelskiftet medan den fjärde är byggd i mitten av 1900-talet. Tunnlarna är förstärkta med omfattande betongvalv som är av mycket dålig kvalitet pga av ålder och att de kontinuerligt är utsatta för vatten och därmed frostsprängning under vintern.

Bergab har arbetat med projekt Solnatunnlarna i flera faser men har under den senaste entreprenaden haft i uppdrag att sköta projekterings- och byggledningen. Vi har haft personal på plats hela tiden och utfört kontroll och prövningar av entreprenörens arbete. Bergab har även varit BAS-P och BAS-U för entreprenaden.