Räddande ängel

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon.

Vi har sedan några år tillbaka valt att inte skicka julkort och ge julgåvor till kunder och samarbetsparter utan istället skänka pengar till olika origanisationer. 

Vi har i år valt att skänka pengar till Tobiasregistret - Sveriges nationella register för blodstamceller.

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med en stamcellstransplantation. I dagsläget hittar 30 % av de som är i behov av en stamcellstransplantation aldrig en donator, inte för att de inte existerar, utan för att de inte finns med i något register. Allt som krävs för att en frisk person ska kunna anmäla sig till registret är ett salivprov, men varje analys kostar pengar. Därför har Bergab valt att skänka årets julgåva till organisationen. Andra sätt att bidra till Tobiasregistret är att hjälpa till att sprida kunskapen om det eller om man är mellan 18-35 år att anmäla sig som givare.

Mer information finns på http://www.tobiasregistret.se/