Examensarbete

Står du inför att påbörja ditt examensarbete? Vi är öppna för dina idéer inom något av våra tjänsteområden. Möjligen kan din tanke passa fint inom något av våra pågående uppdrag.

Kontakta någon av följande:

Annika Nilsson och/eller Anna Almerheim för tjänsteområde Hydrogeologi

Sara Jonsson och/eller Anna Engström för tjänsteområde Geologi och Bergteknik

Joakim Karlsson för tjänsteområde projektledning och produktion

Therese Vestin för tjänsteområde MKB, tillstånd miljöutredningar