Citybanan

En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm

År 2017 kommer pendeltågstrafiken genom Stockholm att börja rulla i den nya tunneln Citybanan.
Citybanan är en tvåspårig pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Den 6 km långa tunneln sträcker sig från Tomteboda till station Stockholm Södra. Projektet Citybanan omfattar även en servicetunnel parallellt med järnvägstunneln och sju tillfarts- och arbetstunnlar. Vid T-centralen och Odenplan byggs nya stationer och när allt är klart fördubblas spårkapaciteten genom Stockholm.

 

Bergab har sedan projektets planeringsskede varit involverade som tekniskt sakkunniga inom geologi och hydrogeologi. Projektet har omfattat ett flertal tekniskt komplicerade anläggningsarbeten, så som djupa schakt och passager av befintliga tunnlar. Att Citybanan går under befintlig bebyggelse i centrala Stockholm har dessutom ställt mycket höga krav i miljöprövningarna för verksamheten. Grundvattenproblematiken pekades tidigt ut som en av de viktigaste miljöfrågorna, på grund av de stora värden som riskeras skadas vid en grundvattennivåsänkning. Bergab har i uppdrag att utföra utredningar, undersökningar och mätningar för att bevaka och analysera grundvattenpåverkan i Citybanans omgivning samt tillse att villkoren i miljödomarna uppfylls.

 

Berguttaget för tunneln är nu färdigt och installations- och inredningsarbeten pågår. Bergabs arbete med övervakning och uppföljning fortgår. Just nu arbetar vi bland annat med att projektera permanenta infiltrationsanläggningar som ska användas under Citybanans driftstid.